WKB TAX ALERT – ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ УКРАЇНСЬКОЇ IT CПІЛЬНОТИ У ПОЛЬЩІ

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ УКРАЇНСЬКОЇ IT CПІЛЬНОТИ У ПОЛЬЩІ

У зв’язку з продовженням військового стану в Україні, перед українськими IT спеціалістами, які тимчасово перебувають та працюють на території Польщі, постають актуальні питання чи виникають у них податкові зобов’язання, в яких випадках доходи мають бути оподатковані, та як отримати податкове резидентство у Польщі.

В даному алерті ми пропонуємо відповіді на зазначені питання для українських IT спеціалістів, що працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, а також за «business-to-business» контрактами з українськими фізичними особами-підприємцями.

КРИТЕРІЇ ЗА ЯКИМИ УКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДЯНИН Є ПОДАТКОВИМ РЕЗИДЕНТОМ У ПОЛЬЩІ

Відповідно до Закону Польщі «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі – ПДФО) особа є податковим резидентом Польщі, а її доходи підлягають оподаткуванню в Польщі незалежно від місця їх походження, якщо така особа:

 • має центр особистих або економічних інтересів (центр життєвих інтересів) на території Польщі [1], або
 • перебуває на території Польщі більше, ніж 183 дні у податковому році.

Звертаємо Вашу увагу, що Департамент податку на доходи Міністерства фінансів Польщі у офіційному роз’ясненні від 06.07.2022 р. зазначив, що українці, які тимчасово перебувають в Польщі, але продовжують отримувати дохід за межами Польщі, автоматично не підпадають під критерії польського податкового резидентства. Відповідно до роз’яснень факт тимчасового переміщення з України до Польщі у зв’язку з війною не перешкоджає особі підтримувати центр життєвих інтересів в Україні. При цьому, зауважується, що питання встановлення, чи залишається особа податковим резидентом України, не зважаючи на фактичне перебування в Польщі, має виключно індивідуальний підхід і розглядається окремо в кожному випадку. Зокрема, наявність лише віддаленої роботи для українських підприємців не є підставою для автоматичного підтвердження центра життєвих інтересів в Україні.

[1] Кожна з цих умов підлягає незалежній оцінці, а це означає, що виконання будь-якої з них достатньо для визнання того, що платник податків має центр життєвих інтересів у Польщі.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМЕНТАР ДО ЛИСТА ДЕПАРТАМЕНТ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ ПОЛЬЩІ ВІД 06.07.2022 Р.

Департамент податку на доходи Міністерства фінансів Польщі у листі від 06.07.2022 р. надав деякі роз’яснення щодо польської концепції податкового резидентства для тимчасово переміщених українців.

Відповідно до цих роз’яснень положення Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Польща про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень (надалі – «Конвенція») превалюють над положеннями польського національного  законодавства для цілей визначення місця податкового резидентства українських громадян, а тому критерії податкового резидентства відповідно до ст. 4 Конвенції має бути застосовані.

Згідно зі ст. 4 Конвенції термін "резидент однієї Договірної Держави" означає особу, яка за законодавством цієї Держави підлягає оподаткуванню в ній на підставі місця проживання, постійного місця перебування, місця знаходження керівного органу,  місця  реєстрації  або  іншого аналогічного критерію. Таким чином, може виникнути ситуація, в якій особа підпадає під визначення резидента обох Договірних Держав відповідно до національних законодавств. 

Конвенція вирішує це питання наступним чином. Відповідно до п. 2 ст. 4 Конвенції у випадку, якщо особа підпадає під визначення резидента обох Договірних Держав, то така особа визнається резидентом тієї держави, де вона має постійне місце проживання. Якщо особа має постійне місце проживання в обох державах, то така особа вважається резидентом  тієї Держави, де вона має найбільш  тісні  особисті  й  економічні  зв'язки  (центр життєвих інтересів).

У роз’ясненні зазначається, що українці, які тимчасово перебувають в Польщі, але продовжують отримувати дохід за межами Польщі, можуть автоматично не підпадати під критерій польського податкового резидентства. Відповідно до роз’яснень факт тимчасового переміщення з України до Польщі у зв’язку з війною не перешкоджає особі підтримувати центр життєвих інтересів в Україні. При цьому, зауважується, що питання встановлення, чи залишається особа податковим резидентом України, не зважаючи на фактичне перебування в Польщі, має виключно індивідуальний підхід. Зокрема, наявність лише віддаленої роботи для українських підприємців не є підставою для автоматичного підтвердження центра життєвих інтересів в України.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЯК ДЕКЛАРУВАТИ ПОЛЬСЬКЕ ПОДАТКОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО

 • У зв'язку з воєнними подіями в Україні польське законодавство було доповнено положенням, чинним на період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2022 року, яке дозволяє українським громадянам, які переїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, подати заяву, що Польща є центром їх життєвих інтересів.
 • Подання такої заяви означає, що доходи українських громадян будуть оподатковуватися, як резидентів Польщі, без необхідності додаткового вивчення вищезгаданих передумов у цьому відношенні.

Після подання зазначеної заяви громадянин України буде вважатися податковим резидентом Польщі з першого дня прибуття до Польщі незалежно від виконання вищезазначених умов.

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З ПОЛЬСЬКИМ РОБОТОДАВЦЕМ

 • Громадянин України, який підпадає під критерії податкового резидентства у Польщі визначені вище, та уклав трудовий договір з польським податковим резидентом, є платником ПДФО (PIT) в Польщі.
 • ПДФО (PIT) сплачує роботодавець як податковий агент, однак фізична особа зобов'язана подавати річну податкову декларацію з ПДФО (PIT) до кінця квітня наступного року за кожен податковий рік (який відповідає календарному). Податкова декларація складається на підставі даних форми ПДФО-11 (PIT-11), яка формується та надсилається роботодавцем працівнику та податковій інспекції, що відповідає за його облік.
 • Варто звернути увагу на можливість використання послуги «Twój e-PIT» («Ваш e-PIT»), що є доступною за посиланням podatki.gov.pl. Використовувати послугу «Ваш e-PIT» зручніше через Profil Zaufany. За допомогою такої послуги працівник може автоматично сформувати податкову декларацію, підготовлену та надану Національною податковою адміністрацією.
 • Ставки ПДФО в Польщі становлять 12% та 32% (вища ставка застосовується з моменту, коли дохід перевищує 120 000 злотих за календарний рік). Водночас з 1 липня 2022 року польським керівництвом ставка ПДФО була знижена з 17% до 12%.

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З УКРАЇНСЬКИМ РОБОТОДАВЦЕМ

 • Якщо громадянин України, який тимчасово перебуває на території Польщі, продовжує трудові відносини з українським роботодавцем, то такий працівник залишається податковим резидентом України, а його доходи оподатковуються тільки в Україні (незважаючи на фактичне виконання роботи в Польщі), якщо всі умови, передбачені частиною 2 статті 15 Угоди України та Польщі про уникнення подвійного оподаткування (надалі - Угода) будуть виконуватися одночасно, тобто: 
 1. працівник проживає в Польщі не більше 183 днів протягом календарного року;
 2. винагорода виплачується роботодавцем, який не є резидентом Польщі, або від його імені;
 3. винагороду виплачує не постійне представництво або постійний офіс, який роботодавець має в Польщі.

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР З ПОЛЬСЬКИМ РОБОТОДАВЦЕМ

 • При наданні IT послуг за цивільно-правовими договорами питання оподаткування залежить від того, чи надасть громадянин України польській компанії довідку, яка підтверджує його податкове резидентство в Україні. Ця довідка зазвичай видається податковими органами за місцем реєстрації платника податків на його запит.
 • (1) У випадку надання громадянином України довідки про українське податкове резидентство.
 • Якщо підрядник (громадянин/громадянка України) надасть польській компанії довідку про його/її податкове резидентство в Україні, слід оцінити, чи вважатиметься місце діяльності такого підрядника (в якому він/вона надає послуги за цивільно-правовимдоговором), так званим «постійним представництвом» в Польщі.

Виходячи із вищевикладеного, рівні податкового навантаження підрядника (іноземця), з яким відносини в Польщі оформлені на підставі цивільно-правового договору, можуть різнитися з огляду на те, чи підпадає діяльність такого підрядника під ознаки постійного представництва, а саме:

 • при наявності ознак постійного представництва – польська компанія повинна стягнути 20% податку на доходи фізичної особи (надалі – ПДФО) з доходу, виплаченого громадянину України, і до кінця лютого наступного року видати декларацію за формою IFT-1/IFT-1R; сам же підрядник не подає податкову декларацію в Польщі;

при відсутності ознак постійного представництва – підрядник не підлягає оподаткуванню (його/її винагорода не обкладається авансовими внесками ПДФО) та не подає податкову декларацію в Польщі; натомість, до кінця лютого наступного року підрядник отримує від польської компанії декларацію IFT-1/IFT-1R із зазначеною сумою виручки.

 • (2) У випадку ненадання громадянином України довідки про українське податкове резидентство існує два сценарії подій: 
 • Якщо підрядник (громадянин/громадянка України) не надає польській компанії довідку про податкове резидентство в Україні і, при цьому, його/її перебування в Польщі не перевищує 183 дні в податковому році, – польська компанія зобов'язана стягнути 20% ПДФО з доходу такої особи, а до кінця лютого наступного року – видати декларацію за формою IFT -1/IFT-1R; сам же підрядник не зобов'язаний подавати податкову декларацію в Польщі;
 • Якщо підрядник (громадянин/громадянка України) не надає польській компанії довідку про податкове резидентство в Україні і, при цьому, його/її перебування в Польщі перевищує 183 дні в податковому році, то:
 • з доходу, виплаченого протягом перших 183 днів перебування іноземця в Польщі, польська компанія зобов'язана стягувати фіксовану ставку ПДФО в розмірі 20% (так званий «податок у джерела»);
 • з доходу, виплаченого після 183 днів перебування іноземця в Польщі, польська компанія зобов'язана щомісячно сплачувати авансові внески з податку за загальними правилами (тобто за правилами, що застосовуються до польських платників податків). До кінця лютого наступного року польська компанія має видати підряднику наступні документи: декларацію за формою IFT-1/IFT-1R (яка має містити інформацію про дохід за перші 183 дні перебування в Польщі) та PIT-11 (яка має містити інформацію про доходи на подальший період перебування в Польщі). У цьому випадку підрядник, як податковий резидент вже у Польщі, не розкриває у своїй податковій декларації дохід, відображений у декларації за формою IFT-1/IFT-1R.
 • (3) Можливість заявити про податкове резидентство в Польщі
 • Українські підрядники, які надають послуги за цивільно-правовимидоговорами польським компаніям, як і особи, які працюють за трудовим договором, мають право подати заяву, в якій підтвердити, що Польща є центром їхніх життєвих інтересів.
 • В такому випадку до відносин польської компанії та підрядника застосовуватимуться положення податкового законодавства, передбачені для праці за трудовим контрактом.

УКРАЇНСЬКІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦІ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ПОЛЬЩІ

 • Питання оподаткування доходу за «business-to-business» контрактами, зокрема, договорами доручення, укладеними з фізичною особою-підприємцем (надалі – ФОП) слід розглядати з урахуванням Угоди. Податкове резидентство при співпраці за B2B-контрактами має оцінюватися відповідно до правил оподаткування прибутку від бізнесу згідно зі статтею 7(1) Угоди.
 • Перш за все, необхідно з’ясувати, чи ФОП підпадає під визначені вище критерії податкового резидентства у Польщі. Якщо так, то доходи таких ФОПів підлягають оподаткуванню саме в Польщі. ФОП несе зобов’язання зі сплати податків самостійно, без участі податкового агента.
 • Однак, якщо ФОП є податковим резидентом України і не підпадає під вимоги податкового резидентства у Польщі, але має ознаки постійного представництва на території Польщі (наприклад, має місце управління, філію, офіс, майстерню на території Польщі), то прибуток такого ФОПа може підлягати оподаткуванню в Польщі відповідно до правил оподаткування постійних представництв.

Зазвичай дохід ФОПа в Польщі за «business-to-business» контрактами оподатковується за ставкою податку на доходи фізичних осіб (12% та 32%, де найбільша ставка застосовується, якщо дохід перевищує PLN 120,000 за календарний рік). Важливо звернути увагу, що ФОП не обмежений правом обрати форму оподаткування, зокрема:

 • єдину ставку (де фіксована ставка податку 19% застосовується до всього доходу, незалежно від суми доходу за календарний рік), або
 • одноразовий податок на зареєстрований неоподаткований дохід, при цьому ставка податку можуть бути ще нижче залежно від виду комерційної діяльності (наприклад, ставки можуть бути знижені до 12% щодо певних ІТ-послуг).

Застережуємо, що даний алерт не містить спеціального аналізу можливості ведення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих відповідно до законодавства України, які перебувають на території Польщі. Засади ведення підприємницької діяльності будуть наведені у наступних публікаціях, однак, хочемо зазначити, що підприємницька діяльність на території Польщі має виключний характер, а можливість ведення такої діяльності потребує додаткового аналізу в кожному окремому випадку.

Зауважуємо, що українська криза спонукає польського законодавця постійно шукати нові податкові рішення. Тому не виключаємо, що найближчим часом можуть бути запроваджені нові нормативно-правові акти з розглядуваних питань, про що ми оперативно повідомимо в наступних алертах.

Перегляньте інші новини: