Впровадження моделі ESOP в Україні

Впровадження моделі ESOP в Україні

Ініціатива Фінансово-правового комітету

Про ініціативу

ESOP (Employee Stock Ownership Plan) – це практика розподілення акцій компанії серед її працівників, яка використовується сьогодні багатьма підприємствами світу. Завдяки такій практиці працівники і власники бізнесу мають персональну зацікавленість в розвитку компанії через зростання вартості її акцій. Зокрема, власники підприємства отримають новий інструмент залучення та утримання кваліфікованих працівників, мають змогу залучати кошти при новій емісії акцій для інвестування в бізнес та підвищують продуктивність праці, створюючи культуру власності серед працівників. Останні ж отримують додаткове джерело доходів у вигляді дивідендів, долучаються до процесу прийняття рішень та отримають відчуття «єднання» з власниками компанії щодо досягнення бізнес-цілей.

Проблематика

Через відсутність моделі ESOP в Україні компанії позбавлені ефективного важілю впливу на продуктивність праці спеціалістів, через що підприємства не реалізовують увесь свій потенціал.

Частина представників українського бізнесу вважають такий підхід до власності компанії ризикованим та невигідним для себе, а працівники зазвичай мають недостатньо високий рівень фінансової освіченості та доволі консервативні в своїх поглядах, через що скептично ставляться до тих нововведень, які стосуються їхніх прибутків.

Поточне завдання

Спільно з Комітетом Верховної Ради з питань промислової політики розробити нормативно-правову базу для даної ініціативи та лобіювати її впровадження. Забезпечити інформаційну підтримку ініціативи серед засобів масової інформації, представників бізнесу, лідерів суспільної думки та населення.

Мета ініціативи

Запровадження та популяризація даної форми корпоративної власності в Україні, створення додаткової мотивації для працівників підприємств, в тому числі ІТ-бізнесу, і, як наслідок, підвищення продуктивності компаній