пропозиції ІТ Ukraine щодо імміграції іноземних ІТ-фахівців

Уряд врахував пропозиції ІТ Ukraine з імміграції іноземних ІТ-фахівців

11 березня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 431-р «‎Про встановлення квоти імміграції на 2020 рік»‎, яким для висококваліфікованих спеціалістів встановлено квоту в розмірі 5000 осіб. Проаналізувавши ситуацію з використанням зазначеної категорії квот, ІТ Ukraine Association та BRDO розробили пропозиції щодо вдосконалення цього механізму шляхом внесення змін до наказу № 283 від 19 березня 2020 року. Відповідний лист із пропозиціями ІТ Ukraine Association надіслала на адресу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 4 вересня 2020 року.

Відповідно до зазначеного листа, Міністерство видало наказ № 1847 від 21 вересня 2020 року «Про внесення змін до переліку спеціальностей та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції у 2020 році».

Зміни до наказу № 283 передбачають:

  • розширення переліку професій, на які поширюється квота на імміграцію для висококваліфікованих спеціалістів (23 професії, на відміну від попередньої редакції наказу, за якою таких професій було 10), а також здійснення категоризації та встановлення відповідного розміру квоти для кожної категорії професій: програмісти (3000 осіб), фахівці в галузі обчислювальної техніки (800 осіб), керівники (500 осіб), спеціалісти з інформаційної безпеки (300 осіб), аналітики (200 осіб), менеджери (100 осіб), оператори з обробки інформації та програмного забезпечення (100 осіб);
  • підтвердження досвіду роботи, що здійснюватиметься одним або комбінацією таких документів, як трудова книжка працівника або її аналоги; рекомендаційні листи, що підтверджують надання послуг у відповідній галузі; договори про надання послуг та акти приймання наданих послуг у відповідній галузі; інші документи, що підтверджують досвід роботи, які видаються в країні проживання заявника;
  • встановлення обов’язкових та додаткових вимог щодо досвіду роботи спеціаліста. Обов’язкова вимога наявності підтвердженого досвіду роботи повинна доповнюватися принаймні однією з додаткових вимог: розміром доходу за професією за попередній календарний рік, наявністю вищої спеціалізованої освіти, наявністю усесвітньо визнаних сертифікатів;
  • зниження обов’язкової вимоги щодо підтвердженого досвіду роботи до 3 років (раніше такий досвід мав бути не менше 7 років).

: