Новий законопроект проти неправових дій правових органів “Маски-шоу СТОП–3”

Новий законопроект “Маски-шоу СТОП–3”

У  Верховній раді зареєстрували законопроект № 9484, який повинен захищати IT та кожен інноваційний бізнес в Україні від свавілля правоохоронних органів. 

Хвиля обшуків більш ніж 30 IT компаній в 2015 призвела до шкоди як самим компаніям, так і іміджу України в цілому  (про це активно писали міжнародні ЗМІ, зокрема Bloomberg). Зараз обшуки у такій кількості припинились, але скоріш завдяки освітній роботі IT Асоціації України з силовиками. Проблема потребувала прозорого законодавчого врегулювання, а Маски шоу СТОП 1 та 2 виявилися недієвими. Тому у відповідності до кращих європейських практик командою фінансово-правового комітету IT Асоціації України було розроблено новий законопроект

Дмитро Овчаренко, автор законопроекту та Віце-Президент з фінансово-правових питань комітету, кандидат юридичних наук з досвідом роботи в УБОЗ МВС України.

Так 17 січня 2019 року від Асоціації було зареєстровано в Раді законопроект № 9484 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65354). Авторський колектив очолив голова Комітету з інформатизації Олександр Данченко та більш ніж 15 депутатів, які представляють різні політичні сили. Крім того, документ отримав схвальний відгук від Єврокомісії.

Недоліки законів  “Маски-шоу СТОП–1” та “Маски-шоу СТОП-2”:

  1. Ані в КПК, ані в інших законах не роз’яснюється, що слід розуміти під «електронними інформаційними системами або їх частинами, мобільними терміналами систем зв’язку», що в свою чергу зумовлює довільне тлумачення слідчими та прокурорами цього терміну та зловживання на цій підставі своїми правами (“а доведіть, що сервер – це електронна інформаційна система");
  2. Крім того, слідчий та прокурор вправі самі вирішувати питання про те, чи вилучати їм сам комп’ютер або чи копіювати з нього інформацію (тому на практиці – вилучають у 100% випадках);
  3. Не було посилено безпеку ведення бізнесу та не встановлено належних запобіжників від зловживань слідчих і прокурорів, зокрема в частині застосування до підприємців таких заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, а також тимчасове вилучення і арешт майна.

Переваги законопроекту № 9484:

  1. Пропонується уточнити спеціальну термінологію (зокрема, уведено в обіг поняття «пристрої для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складові» (далі – Пристрій));
  2. Пропонується взагалі заборонити вилучати Пристрої, а також порушувати роботу комп’ютерних та інших мереж, якщо знаряддям, засобом або предметом кримінального правопорушення виступає інформація, що в них міститься;
  3. Тимчасовий доступ до Пристроїв здійснюється без їх вилучення (виїмки) шляхом зняття копії інформації, що в них міститься;
  4. У разі все ж вилучення зазначених пристроїв або їх складових, особа, яка їх вилучає, зобов’язана на вимогу власника (законного володільця) надати можливість йому або уповноваженій ним особі копіювати інформацію, що міститься у цих Пристроях або їх складових, а також надати письмове обґрунтування можливості заподіяння шкоди кримінальному провадженню у разі, якщо зазначений пристрій не буде вилучено;
  5. Під час накладення арешту на майно у вигляді відповідних Пристроїв, недопустимою має бути заборона їх використання, якщо вони використовуються їх власником (або законним володільцем) як предмети або засоби праці (практика Європейського суду);
  6. У разі втрати, пошкодження чи знищення слідчим або прокурором наданого їй документа чи Пристрою, що містить у собі документ в електронному вигляді, вони зобов’язані відшкодувати володільцю витрати, пов’язані з втратою, пошкодженням чи знищенням Пристрою чи документа, виготовленням дубліката останнього та вжити заходів щодо відновлення втраченого документа.

І головне, Законопроектом передбачено внесення змін до Кримінального кодексу України з метою встановлення кримінальної відповідальності посадових осіб слідчих органів та органів прокуратури за “Умисне порушення слідчим або прокурором встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України порядку тимчасового доступу до речей і документів або тимчасового вилучення чи арешту майна, а так само порядку вилучення речових доказів під час огляду або обшуку” – оскільки на разі ці посадові особи взагалі не несуть ніякої відповідальності за свої умисні незаконні дії, що завдають шкоди підприємцям.

Перегляньте також інші новини :